Departamente

1. Departamentul S.A.J.
– coordonarea activității de asistență judiciară din oficiu;
– verificarea cererilor de asistență gratuită formulate de instanțe și de justițiabili;

2. Departamentul pregătire continuă profesională
– organizarea de seminarii, colocvii profesionale pentru pregătirea avocaților definitivi;

3. Departamentul reclamații, petiții, sesizări
– asigurarea apărării intereselor și reprezentării Baroului și U.N.B.R. în litigii;
– preluarea informațiilor primite de la toți membrii Baroului cu privire la aspecte care țin de exercitarea fară drept a profesiei;
– redactarea plângerilor penale, a reclamațiilor, sesizărilor și oricăror alte petiții împotriva persoanelor ce exercită fără drept profesia de avocat, urmărirea acestor lucrări și a soluțiilor date;
– asigurarea apărării intereselor și reprezentării Baroului și U.N.B.R. în aceste litigii;
– prezentarea lunară în fața Consiliului a situației litigiilor;
– arhivarea tuturor materialelor primite de la alte instituții cu privire la litigii, plângeri, reclamații;

4. Departamentul administrare internă, coordonarea activității Filialei Gorj a C.A.A.
– coordonarea activității salariaților, secretariatului și a prestatorilor de servicii ai Baroului;
– coordonarea și supravegherea Filialei Gorj a C.A.A.
– coordonarea relațiilor cu furnizorii de utilități ai Baroului;
– pregătirea Adunărilor Generale;
.

5. Departamentul protocol și organizarea de evenimente
– organizarea evenimentelor tradiționale ( baluri și petreceri de sărbători, etc.)
– organizarea de activități extraprofesionale și caritabile;
– organizarea de evenimente social-culturale;

6. Departamentul relații publice, mass-media, comunicare, publicitate, relații internaționale
– coordonarea relațiilor cu U.N.B.R. și cu celelalte Barouri membre ale U.N.B.R.;
– coordonarea relațiilor cu instituțiile administrației publice locale, județene și centrale;
– coordonarea relațiilor cu instituțiile cu care membrii Baroului sau Baroul ca organizație profesională întră în legătură (instanțe, parchete, poliție precum și toate celelalte instituții sau organizații) art. 66, 69 din Statut;
– relațiile cu mass-media;
– informarea consiliului cu privire la evenimentele semnalate în mass-media;
– coordonarea, supravegherea și dezvolatarea paginii de internet a Baroului Gorj;
– gestionarea relațiilor cu instituțiile, organismele sau barourile din străinătate, reprezentarea Baroului față de acestea .

Articole corelate

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza