Hotărâri și Decizii C.A.A.

Anul 2022

25

ianuarie

2022

HOTĂRÂREA nr. 1/2022 a Consiliului C.A.A.  privind aprobarea procedurii modului de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din Romania

Anul 2021

16

decembrie

2021

HOTĂRÂREA nr. 19 a Consiliului C.A.A.  privind data de la care se suporta în sistemul C.A.A. indemnizația pentru incapacitate de munca, pentru certificatele medicale cu cod de indemnizație 14.
 Vizualizati documentul complet

 

15

decembrie

2021

HOTĂRÂREA nr. 18 a Consiliului C.A.A.  de stabilire a cotei procentuale de contribuție reținută din cuantumul indemnizațiilor sau ajutoarelor încasate de avocați din sistemul C.A.A..
 Vizualizati documentul complet

 

15

decembrie

2021

HOTĂRÂREA nr. 17 a Consiliului C.A.A.  de stabilire a cuantumului indemnizației de însoțitor în sistemul C.A.A. începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitatea cu prevederile art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016.
 Vizualizati documentul complet

 

15

decembrie

2021

HOTĂRÂREA nr. 16 a Consiliului C.A.A.  privind actualizarea pensiilor în plată începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 72/2016.
 Vizualizati documentul complet

 

29

iulie

2021

HOTĂRÂREA nr. 14 a Consiliului C.A.A.  prin care,în baza principiului de drept accesorium sequitur principale, începând cu 01 septembrie 2021,în propriul sistem de pensii al avocaților, majorările de întârziere se calculează fără zecimale, prin rotunjire, in plus la leu.
 Vizualizati documentul complet

 

01

iulie

2021

HOTĂRÂREA nr. 13 a Consiliului C.A.A.  prin care, începând cu anul 2022, se acordă avocaților o reducere de 10%, din tariful standard, pentru un sejur în cadrul Complexului balnear al C.A.A., „Corpore Sano”. Reducerea se va acorda pe baza unor ciriterii, ce se vor stabili până în data de 30.11.2021.
 Vizualizați documentul complet
 Vizualizați criteriile aici

 

27

aprilie

2021

HOTĂRÂREA nr. 12 a Consiliului C.A.A. privind procedura de eșalonare a obligațiilor de plată restante la fondurile C.A.A împreună cu anexele.
 Descărcaţi documentul complet

 

25

martie

2021

HOTĂRÂREA nr. 10 a Consiliului C.A.A. privind stabilirea bazei de calcul a fondului de rezerva, pe care filialele au obligația legala de a-l plătii la C.A.A.
 Descărcaţi documentul complet

 

08

februarie

2021

HOTĂRÂREA nr. 8 a Consiliului C.A.A. privind calculul diferențelor de drepturi pensie, rezultate în urma indexării retroactive, începând cu 01 ianuarie 2021, a punctului de pensie din sistemul C.A.A., conform Hot. Nr. 114 a Consiliului U.N.B.R.
 Descărcaţi documentul complet

 

08

februarie

2021

HOTĂRÂREA nr. 7 a Consiliului C.A.A. privind actualizarea pensiilor aflate în plată în concordanţă cu prevederile Hot. 114 a Consiliului U.N.B.R.
 Descărcaţi documentul complet

Anul 2020

21

decembrie

2020

HOTĂRÂREA nr. 43 Privind procedura de vânzare a imobilului situat în Bucureşti, Str. Sfinţilor nr.4, sector 2, format din teren identificat cadastral prin NC 234889, şi construcţia ridicată pe acesta cu referinţa cadastrală 234899-Cl
 Descărcaţi documentul complet  Descărcaţi documentul complet

 

30

iunie

2020

HOTĂRÂREA nr. 33 Privind adoptarea nomenclatorului arhivistic în sistemul C.A.A.
 Descărcaţi documentul complet

 

30

aprilie

2020

HOTĂRÂREA nr. 30 Privind actualizarea pensiilor în plată din sistemul de pensii și alte drepturi sociale ale avocaților prin aplicarea valorii punctului de pensie de 1.388
 Descărcaţi documentul complet

 

29

aprilie

2020

HOTĂRÂREA nr. 29 Privind calculul diferențelor de pensie aferente prioadei ianuarie – aprilie 2020
 Descărcaţi documentul complet

 

29

aprilie

2020

HOTĂRÂREA nr. 27 privind data de plată a sumelor virate din fondul de rezervă către filialele/sucursalele ce nu pot acoperi prestațiile de asigurări sociale lunare.
 Descărcaţi documentul complet

 

16

martie

2020

HOTĂRÂREA nr. 14 Privind data de plată a pensiilor
 Descărcaţi documentul complet

 

27

februarie

2020

HOTĂRÂREA nr. 12 Privind implementarea softului de gestiune avocați la nivelul sistemului CAA
 Descărcaţi documentul complet

 

27

februarie

2020

HOTĂRÂREA nr. 11 Privind implementarea softului de gestiune contabila ”SAGA” la nivelul sistemului CAA
 Descărcaţi documentul complet

 

31

ianuarie

2020

HOTĂRÂREA nr. 01 privind procedura de eșalonare obligațiilor de plata restante la fondurile C.A.A..
 Descărcaţi documentul complet

Anul 2018

21

noiembrie

2018

Hotărârea nr. 6 din data de 21.11.2018 privind acordarea de facilități pentru plata majorărilor de întârziere aferente contribuțiilor scadente după data de 01.01.2012.
 Descărcaţi documentul complet

Anul 2017

14

iunie

2017

Decizia nr. 8 din 14 iunie 2017 privind majorarea capitalului social al S.C. COMPLEX BALNEAR ȘI RECUPERARE C.A.A. S.R.L.
 Descărcaţi documentul complet

Articole corelate

© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza