CAA

  1. Cu ocazia Congresului Avocaților din 14-15 iunie 2024, C.A.A. a realizat un raport complet, insotit de anexe, ce vor fi supuse dezbaterilor congresului. Materialul realizat complet, ce include si anexele (inclusiv raportul actuarial) poate fi consultat in cele ce urmeaza: Raportul C.A.A. pentru anul 2023, cu anexe incluse aici .
  2. CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA prin reprezentant BUBATU MIHAIȚĂ, titular al proiectului: CONSTRUIRE CENTRU DE SANATATE,PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRI SI ORGANIZARE DE SANTIER [...]
  3. În baza prevederilor OUG nr. 4/2023 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138/17.02.2023, s-a hotărât ca sumele reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS), reținute din veniturile din pensii în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022, să fie restituite pensionarilor. Sumele necesare au fost solicitate lunar de la Casa Națională de Asigurări de [...]
  4. Consiliul de Administrație al C.A.A. s-a întrunit în ședință de lucru la data de 17 februarie 2024. La ședință au fost invitați să participe membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R..președintele de onoare al U.N.B.R și decanii Barourilor din România. Ședința a avut ca principal subiect al ordinii de zi prezentarea stadiului proiectului ”Centrul de sănătate de [...]
  5. Vă informam că s-a actualizat site-ul cu hotărâriile adoptate de U.N.B.R. în ședința de Consiliu din data de 17-18 Martie 2023.
  6. Cu ocazia Consiliului U.N.B.R din 16-17 decembrie 2023, C.A.A. a realizat o serie de materiale spre a fi discutate si aprobate in cadrul sedintei consiliului. Materialele realizate pot fi consultate in cele ce urmeaza: 1.Propuneri C.A.A. privind indicatorii sistemului de pensii pentru anul 2024 aici . 2.Referatul de sustinere ai indicatorilor pentru anul 2024 aici [...]
  7. La 11 noiembrie 2023 a avut loc festivitatea de predare a mandatului vechiului Consiliu de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților către noul Consiliu CAA. Membrii Consiliului CAA care au asigurat conducerea sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților în mandatul 2019-2023 sunt: – Av. Mihăiță Bubatu, Baroul Olt – [...]
  8. În Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 678 din 24 iulie 2023, a fost publicată Legea nr. 249/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
  9. În Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 678 din 24 iulie 2023, a fost publicată Legea nr. 249/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
  10. CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA prin reprezentant BUBATU MIHAIȚĂ, titular al proiectului: CONSTRUIRE CENTRU DE SANATATE,PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRI SI ORGANIZARE DE SANTIER [...]
© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza