Anunturi

 

 

Lista cu candidatii validati pentru Demnitatiile Baroului Gorj si a Filialei CCA Gorj

Regulament pentru organizarea alegerilor din cadru adunarii generale elective a baroului Gorj

 

 

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 353 din 08 iunie 2023 privind actualizarea onorariilor prevăzute în „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” cu Indicele lunar al Prețurilor de Consum (IPC) aferent perioadei august 2020 – aprilie 2023

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA nr. 353
08 iunie 2023

În baza dispozițiilor art. 30 alin. (3) și ale art. 65 lit. v) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, Lege),

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 82/17-18 iulie 2020, prin care s-a aprobat „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” și de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 174/24 iunie 2021 prin care s-a republicat Ghidul;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului UNBR nr. 343/17-18 martie 2023, prin care s-a aprobat actualizarea sumelor indicate în Ghidul orientativ al onorariilor minimale cu rata inflației aferentă anilor 2021 (5,1%) și 2022 (16,4%), în cuantum de 21,5%, începând cu data de 01 iunie 2023, precum și dezbaterile din ședința Consiliului UNBR din 22 aprilie 2023 (sistem videoconferință);

Analizând documentele statistice emise de către Institutul Național de Statistică, din care reiese că Indicele lunar al prețurilor de consum (IPC) este un indicator care permite actualizarea pe baze sigure, prin utilizarea unui algoritm de calcul asumat de autoritățile statului;

Observând că IPC pentru perioada august 2020 (luna ulterioară aprobării nivelului sumelor din Ghidul sus menționat) – aprilie 2023 (ultima lună pentru care există un calcul asumat de către Institutul Național de Statistică, la data luării prezentei hotărâri) este de 130,54, din care rezultă un procent de 30,5%;

Văzând că, din considerente de facilitare a aplicării actualizării, se impune aplicarea procentului sus indicat prin aproximare prin adaos la multiplu de 10;

Consiliul UNBR, în ședința 8 iunie 2023

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1  (1) Începând cu data de 01 iunie 2023, onorariile prevăzute în „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” se actualizează cu Indicele lunar al prețurilor de consum (IPC) aferent perioadei august 2020 – aprilie 2023, în cuantum de 30,5%.

(2) Procentul indicat în alineatul precedent se aplică prin aproximare prin adaos la multiplu de 10.

Art. 2 – „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” se publică în Anexa la prezenta hotărâre, împreună cu noile valori rezultate din aplicarea art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3  – Prezenta Hotărâre se comunică Barourilor, membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

 
 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.

ATENȚIE !!! Onorariile minimale prevăzute în prezenta hotărâre au caracter de recomandare!

 

https://www.unbr.ro/hotararea-consiliului-unbr-nr-353-din-08-iunie-2023-privind-actualizarea-onorariilor-prevazute-in-ghidul-orientativ-al-onorariilor-minimale-cu-indicele-lunar-al-preturilor-de-consum/

Articole corelate

Evenimente sportive

 • Fotbal
 • Fotbal
 • Fotbal
 • Fotbal
 • 2022.10.15-Conferinta Gorj-pg-1.jpg
 • 2022.10.15-Conferinta Gorj-pg-2.jpg
 • DSC07598.jpg
 • DSC07599.jpg
 • DSC07608.jpg
 • DSC07698.jpg
 • DSC07711.jpg
 • DSC07770.jpg
 • DSC07776.jpg
 • DSC07782.jpg
 • DSC07809.jpg
 • DSC07820.jpg
 • DSC07843.jpg
 • DSC07857.jpg
 • DSC07888.jpg
 • DSC07918.jpg
 • DSC07940.jpg
 • DSC07952.jpg
 • DSC08154.jpg
 • DSC08161.jpg
 • DSC08166.jpg
 • DSC08223.jpg
 • DSC08228.jpg
 • DSC08231.jpg
 • DSC08272.jpg
 • DSC08293.jpg
 • DSC08318.jpg
 • DSC08335.jpg
 • DSC08345.jpg
 • DSC08362.jpg
 • DSC08422.jpg
 • DSC08433.jpg
 • DSC08451.jpg
 • DSC08466.jpg
 • DSC08822.jpg
 • DSC08842.jpg
 • DSC08903.jpg
 • DSC08931.jpg
 • DSC08946.jpg
 • DSC08977.jpg
© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza